Powitanie ks. Roberta w parafii

W dniu dzisiejszym z woli ks. Biskupa Tadeusza Pikusa posługę duszpasterską rozpoczął w naszej parafii ks. Robert Figura – dotychczasowy wikariusz w parafii Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

Życzymy by Bóg wspierał nowego wikariusza w posłudze kapłańskiej. Niech Bóg obdarza go wszelkimi darami, a praca w naszej parafii przynosi obfite owoce – byśmy byli dla siebie nawzajem jak rodzina.

Zapewniamy o modlitwie z naszej strony. Szczęść Boże!

Pożegnanie wikariusza par. Rudka ks. Błażeja Samociuka

Z dniem 25.08.2014 zgodnie z decyzją ks. biskupa Tadeusza Pikusa pracujący w naszej parafii ks. Błażej Samociuk został skierowany na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W związku z tym w niedzielę, 24 sierpnia, podziękowaliśmy ks. Błażejowi za dwa lata posługi kapłańskiej w naszej parafii. Podziękowaliśmy za uśmiech, który nie znikał z twarzy ks. Błażeja; za świadectwo, jakie dawał nam swoją postawą i zachowaniem; za dobre słowo, które nas pokrzepiało; za pouczające homilie, które na długo zostaną w naszej pamięci.

Zapewnialiśmy go o modlitwie z naszej strony życząc Błogosławieństwa Bożego na dalszej drodze posługi kapłańskiej i na czas studiów, pomyślności i wszystkiego co dobre na każdy kolejny dzień.

Tego dnia nie odbyło się pożegnanie ks. Błażeja, a jedynie powiedzenie „do widzenia” wśród łez wzruszenia i łamiącego się głosu – tak jak matka i ojciec żegnają swoje dziecko wyjeżdżające na studia, tak i my – parafianie – pożegnaliśmy ks. Błażeja wyjeżdżającego do Lublina by studiować. Już dziś z tęsknotą wyczekujemy pierwszych odwiedzin ks. Błażeja.

EXALTATA EST, Rudka 2014

Exaltata est – smakowanie chorału, które nasyca duszę

05_08_14_PlakatOd samego początku działalność Projektu „Wschód-Zachód” bazowała na organizacji nabożeństw, których oprawę muzyczną stanowiły dawne pieśni religijne z terenów całej Europy. W świąteczny sierpniowy weekend do grona pięciu nabożeństw okresowych, prezentowanych przez muzyków w całym kraju, dołączyło szóste: Apel Jasnogórski Exaltata est (łac. Wywyższona jest), na który składa się chorał gregoriański przypisany Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Najpierw rozbrzmiał on w kościele św. Klary w Hajnówce, w wieczór uroczystości, następnie, dzień później, w kościele Trójcy Przenajświętszej w Rudce, gdzie kończył uroczyste obchody wspomnienia św. Rocha.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP znana była już w V wieku w Palestynie i Syrii i już wtedy świętowana była 15. sierpnia. Rzym przejął ją w VII wieku, choć prawda o wniebowzięciu NMP podniesiona została do rangi dogmatu dopiero w 1950 r. W tradycji wschodniego chrześcijaństwa mówi się, że podczas zaśnięcia Jezus Chrystus zabrał do nieba jedynie duszę Maryi. Katolicki dogmat głosi jednak, że do nieba została wzięta Maryja z duszą i ciałem, gdyż jako Niepokalanie Poczęta nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego, a więc i śmierci.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest więc niewątpliwie najstarszym świętem maryjnym w chrześcijaństwie do dziś uroczyście obchodzonym na Wschodzie i Zachodzie. W tradycji łacińskiej od wieków posiadała ona, jak każde wielkie święto, rozbudowaną wigilię (nocne czuwanie), w której skład wchodziły: I nieszpory, matutinum („godzina czytań”, złożone z trzech nokturnów), laudesy i msza święta. Po zakończonym nocnym czuwaniu osoby konsekrowane czekała jeszcze modlitwa pozostałych godzin brewiarzowych w ciągu dnia: tercja, seksta, nona, II nieszpory i kompleta. Do tego dołożyć należy drobne wzbogacenia tego schematu wynikające z tradycji poszczególnych wspólnot zakonnych (np. procesje). Jeśli sobie uświadomimy, że każdy ryt liturgiczny w chrześcijaństwie jest rytem śpiewanym, łatwo dojść do wniosku, że tak uroczystym obchodom musiały towarzyszyć równie uroczyste i różnorakie śpiewy. Przygotowując nabożeństwo Exaltata est Projekt „Wschód-Zachód” oparł się na dwóch łacińskich tradycjach: księgach edycji watykańskiej, podanych całemu Kościołowi Powszechnemu, i księgach dominikańskich, zawierających śpiewy własne zakonu kaznodziejskiego. W płaszczyźnie symboliki również odwołano się do symboliki liczb, stosowanej w średniowieczu. Śpiewy zostały pogrupowane po trzy; cyfra trzy symbolizuje Boga Trójjedynego. Cztery grupy takich śpiewów oddawało z kolei symbolicznie naturę tego świata; ma on bowiem cztery strony, kształtują go cztery żywioły, a czas przemija w cyklu czterech pór roku. Trzy razy cztery, czyli symboliczne przeniknięcie się świata niebieskiego z ziemskim, łącznie daje dwanaście – tyle samo gwiazd pojawia się nad głową Maryi w Objawieniu św. Jana (Ap 12, 1). To właśnie Maryja staje na przecięciu rzeczywistości Boskiej i ludzkiej.

Od strony technicznej w skład nabożeństwa weszły śpiewy chorałowe o różnym zastosowaniu i strukturze. Były więc to śpiewy procesyjne, brewiarzowe i mszalne. Wśród nich można było wyróżnić responsoria (rozbudowane i proste), antyfony (krótkie, śpiewane z psalmami, lub długie, funkcjonujące jako samodzielny śpiew), hymn i sekwencję. Część śpiewów z tradycji dominikańskiej wykonanych zostało w interpretacji według Hieronima z Morawii, dominikańskiego muzykologa, żyjącego w XIII wieku w klasztorze św. Jakuba w Paryżu. Gdy on pisał swój traktat muzyczny, za ścianą św. Tomasz z Akwinu tworzył swoją Summę.

Chorał gregoriański jest śpiewem kontemplacyjnym, tworzącym doskonałą przestrzeń do modlitwy wspólnotowej, jak i indywidualnej. Celem niniejszego nabożeństwa, w którym uczestnictwo wiernych nie było zewnętrznie aktywne, było właśnie stworzenie takiej przestrzeni do modlitwy, w której każdy ma w końcu czas, by ofiarować Bogu noszone od dawna intencje. Każdy indywidualnie, a zarazem wszyscy zebrani we wspólnotę. Bez wypowiadania zbędnych słów, bo to nie ilość słów, ale „wewnętrze smakowanie nasyca duszę” (św. Ignacy Loyola).

Krzysztof H. Olszyński

Pielgrzymi u stóp Jasnej Góry

15 sierpnia 2014 r. – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – jest dla pielgrzymów zwieńczeniem kilkunastu dni pielgrzymowania. To właśnie dziś pątnicy przybyli na Jasną Górę niosąc ze sobą intencje swoje i swoich bliskich. Pozornie nieznośny ból i cierpienie nie wystraszyły pielgrzymów na tyle, by zrezygnowali oni z wędrówki. Wręcz przeciwnie: „im większa była ofiara podczas drogi do Matki, tym większa była radość z przybycia” – mówi jeden z pielgrzymów.

W dzisiejszych uroczystościach odpustowych brało udział około 100 tys. pielgrzymów (źródło: JasnaGora.com) – zarówno tych, którzy przybyli na Jasną Górę pieszo, jak i tych, którzy przybyli za pomocą innych środków lokomocji by odwiedzić Matkę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jasnej Góry dziś, a w przyszłym roku do osobistego uczestnictwa w pielgrzymce.

EXALTATA EST

05_08_14_PlakatUroczystość Wniebowzięcia NMP jest niewątpliwie najstarszym świętem maryjnym w chrześcijaństwie. Jest również najważniejszym świętem ku czci Bogurodzicy. Dlatego też na przestrzeni wieków powstało mnóstwo kompozycji, w których śpiewacy podczas liturgii wychwalali Boga za dar Bożej Rodzicielki. Wkrótce będziemy mogli zapoznać się z tym skarbcem śpiewów kościelnych w naszym kościele parafialnym. Po zakończeniu nabożeństwa czterdziestogodzinnego zapraszamy na czuwanie modlitewne EXALTATA EST (łac. wywyższona jest), na które składać się będzie średniowieczny chorał gregoriański napisany na Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Śpiew poprowadzi Projekt „Wschód-Zachód” zrzeszający fascynatów dawnej muzyki religijnej z terenu całego kraju. Na nabożeństwo zapraszamy w sobotę, 16 sierpnia, na godzinę 19:00. Śpiewacy będą posługiwać śpiewem również podczas mszy niedzielnej, o godzinie 10:00 w kaplicy św. Józefa Robotnika w Korycinach.

Jak to w tradycji średniowiecznej bywało śpiew chorałowy ma swoje symboliczne znaczenie. Również nabożeństwo EXALTATA EST zostało oparte na średniowiecznej symbolice liczb. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie Projektu „Wschód-Zachód” (TUTAJ).

Link do wydarzenia na profilu Facebook podany jest poniżej: https://www.facebook.com/events/751336334922935/

Plan 40-godzinnego nabożeństwa na św. Rocha

ODPUST KU CZCI ŚW. ROCHA 2014
40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE

CZWARTEK, 14.08.2014:

15:00 – MSZA ŚW. w Godzinie Miłosierdzia – rozpoczęcie 40-godzinnego nabożeństwa

16:00-18:00 – Adoracja

18:00 – MSZA ŚW.

19:00-21:00 – Adoracja

21:00 – Apel Eucharystyczny – zakończenie adoracji

PIĄTEK, 15.08.2014 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

6:00 – Rozpoczęcie adoracji

8:00 – Godzinki

8:30 – MSZA ŚW.

12:00 – MSZA ŚW. – poświęcenie równianek

13:00-18:00 – Adoracja

18:00 – MSZA ŚW.

19:00-20:30 – Adoracja

20:30 – Różaniec Fatimski, zakończenie adoracji

SOBOTA, 16.08.2014 – Odpust ku czci św. Rocha

6:00 – Rozpoczęcie adoracji

9:00 – MSZA ŚW.

12:00 – SUMA ODPUSTOWA, Nieszpory o Najśw. Sakramencie, Procesja Eucharystyczna, zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa

18:00 – MSZA ŚW.