Parafia w liczbach

Założona: 14.06.1442 r.

Mieszkańców: 1705

Katolików: 1680

Punkty duszpasterskie: 2 (kościół parafialny, kaplica pw. św. Józefa Robotnika w Korycinach)

Domy zakonne: 1 (Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny – w��parafii od 1930 roku)

Odpusty w parafii: 3 (Trójcy Przenajświętszej, św. Rocha, Józefa Robotnika)

Do parafii należy 6 miejscowości:

  • Rudka
  • Olendy (3 km od Rudki)
  • Józefin (3 km)
  • Lubieszcze (4 km)
  • Karp (4 km)
  • Koryciny (12 km)