Zapraszamy na Obchody 65 rocznicy buntu w Olendach

28 kwietnia, godz. 10:00-12:00, Rudka, Olendy

Starosta Bielski, Wójt Gminy Rudka, Proboszcz Parafii w Rudce oraz Komitet Obchodów zapraszają na uroczystość poświęconą 65 rocznicy buntu w Olendach przeciwko zorganizowaniu spółdzielni produkcyjnej, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w Rudce i Olendach.

3 kwietnia 1954 r. w miejscowości Olendy, znajdującej się obecnie w gminie Rudka, w powiecie bielskim, miało miejsce niecodzienne i spektakularne wydarzenie, które z czasem zostało nazwane „babskim buntem” – mieszkańcy wystąpili przeciwko kolektywizacji ziem. „Bunt” w Olendach był jedynym przypadkiem na Białostocczyźnie i zapewne jednym z nielicznych wśród tysięcy wystąpień w kraju, gdzie władza ludowa zastosowała represje wobec protestujących kobiet. Organy bezpieczeństwa uznały za „prowodyrów” sześć kobiet i dwóch mężczyzn. Zostali oni aresztowani, a po pół roku skazano ich na kary więzienia. Celem tej uroczystości jest przypomnienie tej mało znanej w regionie karty historii oraz oddanie hołdu mieszkańcom Olend, uczestnikom wydarzeń z 1954 r.

PROGRAM:
Rudka:

10:00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa – Biskupa Drohiczyńskiego w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej

Olendy:

11:30 – Złożenie kwiatów i modlitwa przy Krzyżu pamiątkowym
12:00 – Konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom z 1954 r. w świetlicy wiejskiej