3 maja – Święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Dzień 3 maja w Kościele katolickim to święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia wierni z naszej parafii uczestniczyli we mszy św. odprawianej przez ks. proboszcza Tadeusza Czyżaka. Modląc się składali podziękowania za opatrzność i wszelkie łaski.

Po mszy św. kapłan wraz z wiernymi udał się pod Krzyż Sybiraków. Wójt gminy Rudka, Pan Marcin Gawrysiak, podkreślił jakie znaczenie w dziejach ludzkości odegrali ludzie, którzy poświęcili swoje życie za wolność ojczyzny. Liczne delegacje złożyły pod Krzyżem kwiaty podkreślając swoją pamięć o tych, dzięki którym żyjemy teraz w wolnej Polsce.