O parafii

Księża posługujący w parafii

Ks. Tadeusz – proboszcz parafii Rudka

Ks. Artur – wikariusz parafii Rudka

Parafia w liczbach

14.06.1442 r. – data założenia

1705 mieszkańców

1680 katolików

Punkty duszpasterskie – kościół parafialny, kaplica pw. św. Józefa Robotnika w Korycinach, kaplica MB Jagodnej w Ziołowym Zakątku w Korycinach.

1 dom zakonny – zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny – w parafii od 1930 roku

3 odpusty w parafii (Trójcy Przenajświętszej, św. Rocha, Józefa Robotnika)

6 miejscowości należy do parafii:

  • Rudka
  • Olendy (3 km od Rudki)
  • Józefin (3 km od Rudki)
  • Lubieszcze (4 km od Rudki)
  • Karp (4 km od Rudki)
  • Koryciny (12 km od Rudki)