Pożegnanie ks. wikariusza Roberta Figury

Drogi Księże Robercie!

Nadszedł dziś moment pożegnania. Jako przedstawiciele Rady Parafialnej pragniemy złożyć Ci podziękowanie. Jesteśmy wdzięczni za posługę kapłańską, każdy uśmiech, gest życzliwości. Dziękujemy za piękny przykład trwania przy Chrystusie, zachowywania pogody ducha. Samo “dziękujemy” to stanowczo zbyt mało, dlatego najszczerzej mówimy: “Bóg zapłać, Księże Robercie!”.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie. Niech hojny Pan wszystko Księdzu wynagrodzi, we wszystkim błogosławi i szczodrze obdarowuje wszelkimi łaskami, a ludzka życzliwość towarzyszy w każdym dniu dalszej pracy kapłańskiej.

Szczęść Boże!

Nowy Biskup Diecezji Drohiczyńskiej

Bp Piotr Sawczuk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, został 17 czerwca 2019 r. mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem drohiczyńskim. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła w poniedziałek w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Bp Pikus pozostanie administratorem apostolskim diecezji drohiczyńskiej do czasu objęcia jej przez jego następcę. Ingres nowego biskupa odbędzie się 20 lipca 2019 r. w drohiczyńskiej katedrze.

Więcej informacji na stronie drohiczynska.pl.

Powitanie ks. proboszcza Tadeusza Czyżaka

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: “Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Pan Jezus powołał pierwszych uczniów ponad 2000 lat temu. Od tamtego czasu Kościół Katolicki nieustannie głosi Dobrą Nowinę wśród ludzi głosem tych, którzy poświęcili Panu Bogu swoje życie. Z woli Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa ks. Tadeusz Czyżak został mianowany proboszczem naszej parafii. I podobnie jak uczniowie Pana Jezusa, tak i on “zostawił sieci i poszedł za Nim” poddawszy się woli Księdza Biskupa.

Czcigodny Księże Proboszczu!

Tydzień temu przeżywaliśmy smutny dzień pożegnań, dziś jest radość powitania. Stajesz przed nami jako nowy Pasterz rudzkiej parafii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwym zadaniem być proboszczem – troszczyć się o zbawienie powierzonych sobie parafian, jak też o dobro materialne parafii – szczególnie w dzisiejszych czasach. Dlatego tym bardziej prosimy dobrego Boga, byś jak najlepiej, z boską pomocą mógł wykonywać powierzone Ci zadania. Ufamy, że pod Twoim, Księże, przewodnictwem nasza parafia będzie spełniać swą misję i promieniować wiarą.

Witamy Cię w naszym Kościele i przyjmujemy Twoje zwierzchnictwo. Pragniemy, byś dobrze czuł się w powierzonej Ci wspólnocie, nie jako gość, lecz jako domownik. I choć może nie będzie to od razu tak łatwe, gdyż przez lata pracy w poprzedniej parafii związałeś się z ludźmi i tamtym miejscem, to będziemy prosić Boga w Trójcy Jedynego, aby był dla Ciebie siłą w posłudze kapłańskiej, a Maryja niech otacza Cię swym wstawiennictwem.

Szczęść Boże!

Pożegnanie ks. proboszcza Andrzeja Kiersnowskiego

Zmiany personalne w parafiach są ich nieodłącznym elementem, są czymś naturalnym. Do zmian powinniśmy się przyzwyczaić, w końcu biskupi dokonują takich zmian każdego lata. Mimo tego parafianie zawsze są zaskoczeni gdy zmiana dotyczy księży pracujących w ich parafii. Podobnie było w tym roku w naszej wspólnocie parafialnej.

Nie sposób wyrazić słowami smutek, jaki zagościł w naszych sercach w chwili gdy poznaliśmy decyzję biskupa w sprawie zmiany księża proboszcza w naszej parafii. Z woli Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa nasz dotychczasowy proboszcz, ks. Andrzej Kiersnowski, został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Rudka i przeszedł na emeryturę.

Czcigodny Księże Proboszczu, nasze serca są przepełnione smutkiem z powodu Twego odejścia. Parafia traci cudownego kapłana, a parafianie tracą przyjaciela i bratnią duszę. Jesteś dla nas wzorem do naśladowania, przykładem prawdziwego chrześcijanina, którego każdy z nas powinien naśladować na swojej drodze do świętości. Dziękujemy Ci czcigodny Księże Proboszczu za 7 lat Twej posługi kapłańskiej, za każde dobre słowo skierowane do nas i uśmiech, jakim nas darzyłeś każdego dnia. Niech Bóg Ci błogosławi na dasze lata Twego życia. Zapewniamy o nieustannej modlitwie z naszej strony. Szczęść Boże!

Drogi Księże Proboszczu!

Kiedy patrzymy wstecz na 7 lat Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię”. Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół, a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią w naszych sercach. Wystarczy chwila zadumy, by je ujrzeć. Nasz kościół i jego otoczenie urzekają przechodniów. Gdy zapada wieczór, mrok rozjaśnia blask wokół naszej świątyni. Płynący w dal dźwięk dzwonów przyzywa do kościoła, w którym dzięki Tobie mamy m.in. relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twej pracy, dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi. „Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrymi, to rzecz jeszcze szlachetniejsza.”

Czcigodny Księże, 7 lat Twojej posługi wśród nas dowiodło, że jesteś i dobrym kapłanem, i dobrym człowiekiem. Możesz być wzorem prawdziwej pobożności. Ty nigdy nie szczędzisz czasu na modlitwę. Ona wypełnia Twoje kapłańskie życie. Każdą Mszę Świętą sprawujesz w wielkim skupieniu i z należną czcią. Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar takiego kapłaństwa. Możemy Ci, Księże, ofiarować tylko modlitwę. Będziemy się modlić o zdrowie dla Ciebie i prosić Boga o to, by w dalszym ciągu błogosławił Twoją pracę, aby obficie owocowała.

Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże w dalszej posłudze kapłańskiej.

Bierzmowanie w parafii Rudka

Dnia 22 maja 2019 roku naszą parafię odwiedził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus. Celem tej wizyty była uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Sakrament przyjęły 23 osoby przygotowane pod czujnym okiem ks. Roberta Figury. Niech Duch Święty “umacnia ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.