Dożynki parafialne – Rudka 2019

8 września 2019 r. o godz. 10:00 w czasie uroczystej Mszy Świętej składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Oprócz dziękczynienia za zebrane owoce pracy rąk ludzkich prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo na kolejny rok oraz o odwrócenie klęsk i nieszczęść.