Odpust ku czci św. Rocha, Rudka 2020

16 sierpnia 2020 r. przeżywaliśmy odpust ku czci św. Rocha. Odpust ten zakończył 40-godzinne nabożeństwo. Mszę św. odpustową odprawiało 3 księży – ks. Emil Skobel, ks. Mirosław Puchacz oraz ks. prałat płk Jerzy Polak. Procesja wokół naszego kościoła była zewnętrzną oznaką naszej gorącej wiary.