Ogłoszenia duszpasterskie 05.04.2020 r.

  1. Liturgie Wielkiego Tygodnia w: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę będą sprawowane w Kościele parafialnym o godz. 18.00 bez obecności wiernych zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski i Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.
  2. W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post. Zaleca się także wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę aż do Wigilii Paschalnej. W Wielką Sobotę nie odbędzie się obrzęd poświęcenia pokarmów. Zachęcamy, aby posłużyć sie niżej umieszczonym Błogosławieństwem, przed spożyciem śniadania wielkanocnego przez głowę rodziny. Treść Błogosławieństwa można pobrać klikając tutaj.
  3. Rezurekcja w Niedzielę Zmartwychwstania zostanie odprawiona o godz. 6.00. Bez udziału wiernych.
  4. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty z ul. Młynowej – 180 zł. oraz na remont Kościoła z ul. Młynowej – 600 zł.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY
(na podstawie Służby Bożej w Diecezji Drohiczyńskiej)

Głowa rodziny lub inna osoba wierząca zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Głowa rodziny:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:
Amen.

Głowa rodziny:
Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Jej wyrazem jest nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem podczas wspólnego świątecznego posiłku w gronie rodzinnym. Dlatego błogosławimy dzisiaj te pokarmy i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy tych, którzy te pokarmy przygotowali.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Mt 6, 31 ab.32b-33

Po odczytaniu tekstu Głowa rodziny mówi:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy, dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy:
Amen.

Głowa rodziny:
Przeżywając trudny czas epidemii, w duchowej łączności z wszystkimi wierzącymi w Zmartwychwstałego Pana, chcemy pamiętać o dotkniętych chorobą oraz o opiekujących się nimi, niejednokrotnie przebywającymi poza swoimi domami.

Wszyscy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Głowa rodziny:
Pomódlmy się także o pokój wieczny dla zmarłych z naszej rodziny i ofiar epidemii.

Wszyscy:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.