Ogłoszenia duszpasterskie 12.02.2023r.

1. Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, bp, patronów Europy (14.02).

2. Bóg zapłać za ofiary na remonty Kościoła za I i II z ul. Ciechanowieckiej – 800 zł.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii :

+ Alinę Łępicką z Lubieszcz

+ Henrykę Safaryn z Rudki z ul. Wola

Wieczny odpoczynek….