Ogłoszenia duszpasterskie 12.12.2021r.

1. Trzecia niedziela adwentu ma charakter radosny. Wolno używać szat koloru różowego.

2. (17.12) osiemdziesiąta piąta rocznica ur. papieża Franciszka.

3. Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (12 – 18 grudnia).

4. Bóg zapłać za życzenia świąteczne z różnych instytucji i szkół nadsyłane na adres parafii.

5. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby Kościoła w Rudce za miesiące XI i XII z ul. Ciechanowieckiej, w kwocie 900 zł., z ul. Wola  IV rata, za miesiące XI i XII w kwocie 1100 zł.

6.  Siostry zakończyły roznoszenie opłatków i dziękują modlitwą za złożone ofiary oraz ziarno dla kur.

Szczególne podziękowania składamy Panom Sołtysom: Panu Andrzejowi Gałeckiemu, Panu Janowi Wińskiemu, Panu Andrzejowi Twarowskiemu  i Pani Sylwii Kamińskiej – Sołtys z Korycin, którzy stanęli na wysokości zadania i pomogli Siostrom w dotarciu do poszczególnych  miejscowości i domów. Serdeczne Bóg zapłać.Jeżeli ktoś został pominięty lub nieobecny w tym czasie – Siostry zapraszają po opłatek do Domu Zakonnego.W Korycinach będzie można nabyć opłatek w zakrystii.

7. W przyszłą niedzielę (19.12) po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii.