Ogłoszenia duszpasterskie 13.02.2022r.

1. Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, bp, patronów Europy (14.02).

2.  Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Kościoła w Rudce z ul. Wola, I rata za m-ce I i II – 1050 zł., z ul. Ciechanowieckiej za m-ce I i II – 850 zł.