Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2021 r.

 1. Wsp. bł. Michała Kozala, bp i męczennika (14.06).
 2. Wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (17.06).
 3. Światowy Dzień Uchodźcy (20.06)
 4. Zapowiedzi:
  • Grzegorz Puchalski, stanu wolnego, zam. Brańsk, par. Brańsk i Katarzyna
   Rogucka, stanu wolnego, zam. Rudka, par. tutejszej. Zapowiedź I.
  • Szymon Mirosław Busma, kawaler, zam. Stare Kostry, par. Wyszonki
   Kościelne i Ewa Rogucka, panna, zam. Rudka, par. tutejszej. Zapowiedź I.
  • Łukasz Muczyński, kawaler, zam. Rudka, par. tutejszej i Sylwia Półtorak,
   panna, zam. Olendy, par. tutejszej. Zapowiedź I.
   Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,
   zobowiązany jest powiadomić księży pracujących w parafii.
 5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii zmarłą śp. + Janinę
  Półtorak z Lubieszcz. Wieczny odpoczynek…..