Ogłoszenia duszpasterskie 23.01.2022r.

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego.

2. Święto nawrócenia św. Pawła Ap. (25.01)

3. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (25.01)

4. Wsp. św. bp Tymoteusza i Tytusa (26.01)

5. Wsp. św. Tomasza z Akwinu (28.01)

6. W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna.