Powitanie ks. proboszcza Tadeusza Czyżaka

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Pan Jezus powołał pierwszych uczniów ponad 2000 lat temu. Od tamtego czasu Kościół Katolicki nieustannie głosi Dobrą Nowinę wśród ludzi głosem tych, którzy poświęcili Panu Bogu swoje życie. Z woli Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa ks. Tadeusz Czyżak został mianowany proboszczem naszej parafii. I podobnie jak uczniowie Pana Jezusa, tak i on „zostawił sieci i poszedł za Nim” poddawszy się woli Księdza Biskupa.

Czcigodny Księże Proboszczu!

Tydzień temu przeżywaliśmy smutny dzień pożegnań, dziś jest radość powitania. Stajesz przed nami jako nowy Pasterz rudzkiej parafii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwym zadaniem być proboszczem – troszczyć się o zbawienie powierzonych sobie parafian, jak też o dobro materialne parafii – szczególnie w dzisiejszych czasach. Dlatego tym bardziej prosimy dobrego Boga, byś jak najlepiej, z boską pomocą mógł wykonywać powierzone Ci zadania. Ufamy, że pod Twoim, Księże, przewodnictwem nasza parafia będzie spełniać swą misję i promieniować wiarą.

Witamy Cię w naszym Kościele i przyjmujemy Twoje zwierzchnictwo. Pragniemy, byś dobrze czuł się w powierzonej Ci wspólnocie, nie jako gość, lecz jako domownik. I choć może nie będzie to od razu tak łatwe, gdyż przez lata pracy w poprzedniej parafii związałeś się z ludźmi i tamtym miejscem, to będziemy prosić Boga w Trójcy Jedynego, aby był dla Ciebie siłą w posłudze kapłańskiej, a Maryja niech otacza Cię swym wstawiennictwem.

Szczęść Boże!