Rozporządzenie Biskupa Drohiczyńskiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

Dziś, tj. 13 marca 2020 r., Biskup Drohiczyński wydał rozporządzenie wprowadzające prewencyjne środki ostrożności.

Jego Ekscelencja Piotr Sawczuk udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej:

  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Wierni nadal mogą nawiedzać kościoły w celu gorliwej modlitwy osobistej.

Duszpasterzom zostało zalecone aby:

  • kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  • kapłani troszczyli się o zapewnienie dodatkowych okazji do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  • przy zachowaniu zasad higieny odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Pełną treść rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Diecezji Drohiczyńskiej.