Rudzka Syberiada, prezentacja fotokomiksu pt. Pamiętamy

19 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce odbyło się spotkanie promocyjne fotokomiksu pt. „Pamiętamy”. Publikacja powstała w ramach projektu „Cegiełki historii – rudzka Syberiada”, który uczniowie szkoły rolniczej w Rudce realizowali od lipca do października 2013 r. Projekt był efektem konkursu ogłoszonego przez Fundację Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”. Celem konkursu było ocalenie od zapomnienia ciekawych epizodów z historii Małej Ojczyzny. Uczniowie ZSCKR wraz z nauczycielem historii zostali zaproszeni do udziału w projekcie przez panią Marię Smorczewską, która reprezentowała Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rudka. W ramach projektu młodzież wzięła udział w szeregu ciekawych działań, np. w XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, spotkaniu z Sybirakiem – Panem Tadeuszem Boblem – oraz zorganizowała uczczenie pamięci Sybiraków 17 września 2013 r. pod Pomnikiem – Krzyżem Sybiraków w Rudce. Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu oraz zebrane liczne zdjęcia archiwalne posłużyły uczniom do stworzenia fotokomiksu, który opowiada o losach Sybiraków z Rudki i okolic. Publikacja przypomina także, że w Rudce współcześni mieszkańcy pamiętają o przodkach, którzy stracili wiele lat życia w niewoli radzieckiego okupanta. Niektórzy mieszkańcy Rudki na zawsze zostali na „nieludzkiej ziemi”. W projekcie wzięli udział przede wszystkim uczniowie, którzy pochodzą z Rudki. Na nich także spoczął ciężar wypromowania stworzonego fotokomiksu. Na spotkanie promocyjne przybyli zaproszeni goście z ks. proboszczem Andrzejem Kiersnowskim i wójtem Gminy Rudka Andrzejem Anusiewiczem na czele. Nie zabrakło także Sybiraków i mieszkańców Rudki. Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu uczniów ZSCKR w Rudce, którzy wykonali szereg utworów patriotycznych. Przybyli goście wysoko ocenili wartość fotokomiksu. Komiks nie jest opracowaniem historycznym. Opowiada historię Sybiraków i działania na rzecz utrwalania pamięci o ich tragicznym losie. Intencją autorów było zainspirowanie młodzieży do poznawania przeszłości i pielęgnowania symboli – znaków  pamięci. Komiks opowiada także historię deportacji Polaków do Związku Radzieckiego. Wzruszające spotkanie odbyło się tuż przed kolejną rocznicą pierwszej deportacji z lutego 1940 roku.