Wielka Sobota 2015

Wielka Sobota – dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Od godz. 8:00 adorowaliśmy Najświętszy Sakrament znajdujący się w Grobie Pańskim, przy którym czuwali ministranci, strażacy oraz parafianie.

W tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny i święci się wodę – symbol życia – używaną przy różnych uroczystościach w naszych domach. Przyniesione do kościoła koszyki ze święconką wypełnione były jajkami, chlebem, wędliną i innymi pokarmami, którymi podzielimy się przy Wielkanocnym śniadaniu. Pokarmy te symbolizują treść chrześcijaństwa:

  • Chleb – podstawowy pokarm, niezbędny do życia, przedstawia Ciało Chrystusa,
  • Jajko – dowód odradzającego się życia, symbol zwycięstwa nad śmiercią,
  • Sól – minerał życiodajny i konserwujący, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła,
  • Wędlina – zapewnia zdrowie i płodność,
  • Ser – symbol zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, stanowi gwarancję rozwoju stada zwierząt domowych,
  • Chrzan – był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy, zapewniał skuteczność współdziałając z innymi potrawami,
  • Ciasto – symbol umiejętności i doskonałości, ciastem jest zazwyczaj wielkanocna babka,
  • W koszyczku często znajduje się też cukrowy baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu swój udział mieli członkowie Domowego Kościoła. Modlitewne czuwanie w ich wykonaniu skłoniło do refleksji nad naszym codziennym postępowaniem.

Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczęła się przy ognisku. Tam kapłan pobłogosławił ogień, od którego zapalono Paschał. Płonący Paschał został wniesiony do pogrążonego w mroku kościoła, a po trzykrotnym odśpiewaniu „Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki” zapalono światło. Gest ten symbolizuje przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.

Następnie przeczytano 9 czytań przeplatanych śpiewem i modlitwami. Ostatnim czytaniem był fragment Ewangelii o pustym grobie.

Po odśpiewaniu litanii do wszystkich świętych poświęcono ogień i wodę, następnie kapłani udzielili Komunii Świętej. Uroczyste błogosławieństwo zakończyło obchody Wigilii Paschalnej.

Na podstawie: niezalezna.pl/Wielka-Sobota