Wielki Czwartek 2015

Dziś, tj. w Wielki Czwartek, obchodzimy pamiątkę ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W kościołach katedralnych ma miejsce uroczysta Msza Święta sprawowana przez biskupa diecezjalnego wraz z prezbiterami – Msza Krzyżma, podczas której poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta msza – Msza Wieczerzy Pańskiej – która rozpoczyna Triduum Paschalne. Podczas mszy w trakcie śpiewu „Chwała na wysokości” biły wszystkie dzwony. Po zakończeniu śpiewu organy zamilkły, a dzwonki zastąpiono kołatkami. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przeniesiono do „Ciemnicy” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adorowano Go do godz. 22:00. Podczas przenoszenia Najświętszego Sakramentu śpiewano hymn „Sław języku tajemnicę”. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdjęto świece, mszał, krzyż, obrusy – gest ten symbolizuje koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat oraz jego opuszczenia przez bliskich, sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa. Tabernakulum zostało otwarte i puste.

Na postawie: wikipedia/Wielki_Czwartek

Księżom z naszej parafii i tym, którzy u nas posługiwali, życzymy radości z powołania, służby Bogu i ludowi Bożemu oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Jako parafianie zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji, a zmarłym księżom wieczny odpoczynek racz dać, Panie…