Wielki Czwartek, Rudka 2014

Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze – o naszych duszpasterzach,  katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów… Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus – wszechmocne i odwieczne Słowo – pozostał obecny na wieki.