Wspomnienie Wszystkich Świętych

Wspomnienie Wszystkich Świętych (łac. sollemnitas omnium sanctorum) – uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych.

Uroczystość ta wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa.

W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła.

W 837 roku Grzegorz IV rozporządził, aby 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego.

Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest dzień wspominania zmarłych (zwany Zaduszkami). Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami i zapalić znicze.