Życzenia Wielkanocne

Fot. Dawid Gałecki

Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich ogromną radością. Niech ta radość będzie także Waszym udziałem. Niech Pokój, który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus całemu światu na stałe zagości w naszych sercach, szczególnie teraz, kiedy doświadczamy bólu epidemii, niech to święto Paschy skłoni nas do ponownego rozważania Tajemnic Wiary i stanie się okazją do ponownego odnowienia więzi ze Zmartwychwstałym Chrystusem, źródłem miłości i nadziei, Panem życia i śmierci.

Życzymy Wam Kochani parafianie i tym, którzy czytają te życzenia – zdrowia i pokoju w rodzinach i na świecie. Niech Chrystus Zmartwychwstały rozświetla każdy dzień, aż do pełnego spotkania z Nim.

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał.

Radosnego Alleluja życzy Ks. proboszcz Tadeusz Czyżak i ks. wikariusz Marcin Karpiesiuk.