Finał konkursu wiedzy o Rudce i powiecie bielskim

Dnia 11 listopada 2014 roku po uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości został rozstrzygnięty finał konkursu wiedzy o Rudce i powiecie bielskim.

W ostatecznych rozgrywkach udział wzięło 12 osób. W ramach konkursu każdy z uczestników odpowiadał na pytania dotyczące zarówno miejscowości Rudka, jak i całego powiatu bielskiego.

Troje uczestników, którzy wykazali się największą wiedzą na ten temat, zostało nagrodzonych rowerami ufundowanymi przez starostę bielskiego – p. Sławomira Jerzego Snarskiego.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w podobnych konkursach w przyszłości!