Informacja o otrzymanym dofinasowaniu prac remontowych przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce.

Nazwa zadania: Całkowite odtworzenie okien nawy głównej zabytkowego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce. Całość prac o wartości: 201.847,00zł.

  1. Dotacja od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 60.000,00zł.(dofinasowanie ze środków budżetu państwa).
  2. Dotacja od Samorządu Województwa Podlaskiego: 100.000,00zł. (konkurs wniosków na zadanie z zakresu ochrony zabytków).