ŻYCZENIA NA NOWY ROK 2024 :

Drodzy Parafianie i Goście. Nadejście Nowego Roku zawsze skłania do duchowych refleksji i rozważań nad przyszłością oraz czynienia nowych planów i postanowień. Dziękując za wszelką życzliwość, której jako kapłani doświadczyliśmy w minionym roku, pragniemy złożyć serdecznie życzenia. Niech Bóg was umacnia w dobrych uczynkach, bądźcie ludźmi głębokiej wiary, niech Boża Dziecina przyniesie w Nowym Roku potrzebny pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach. Życzymy zdrowia, siły, opieki Matki Bożej na każdy dzień życia. Niech w naszych poczynaniach Noworocznych towarzyszy nam błogosławieństwo z Księgi Liczb: ,,Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem.” Szczęść Boże w Nowym Roku 2024. Z pamięcią w modlitwie: Wasi Duszpasterze.