Imieninowe życzenia dla ks. proboszcza

Czcigodny Księże Proboszczu!

To wielkie szczęście obchodzić swoje Imieniny w uroczystość świętego Andrzeja. W blasku świętości patrona pragniemy czcigodnemu Księdzu Proboszczowi w imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian złożyć proste, ale sercem podyktowane życzenia.

Na początku zdrowia. Ono niesie pogodę, moc, uśmiech. Ono pozwala służyć długo i dobrze Temu, który dał nam życie i który nas potrzebuje.

Życzymy błogosławieństwa Chrystusowego, które daje moc. Niech ono przenika serce, otacza dobrem, miłością i ciepłem serc tych, z którymi się spotykasz. Naszych życzeń niech Pan wysłucha i nada im mocy.

A za każde dobro, za każdy uśmiech, życzliwość, za każdy gest dobrego, kochającego serca dziękujemy.

W skromnym darze ofiarujemy nasze modlitwy. Niech one spłacą dług wdzięczności. Niech spełnią to, co się nie zawsze da wyrazić w bogatym przecież słowie.

Na każdą chwilę życzymy wspólnie wielkiej radości!

Szczęść Boże!