Święto Niepodległości – 11 listopada 2015

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Ustawą z 23 kwietnia 1937 roku ogłoszono ten dzień Świętem Niepodległości.

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka, nauczyciele i uczniowie z Panią Dyrektor Haliną Leszczyńską na czele wzięli udział w Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudce, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Robert Figura. Po zakończonej Eucharystii i przemówieniu Wójta Gminy Rudka Pana Andrzeja Anusiewicza, młodzież ZSCKR w Rudce zaprezentowała część artystyczną, która zebranych w kościele wprowadziła w atmosferę zadumy i refleksji oraz wyzwoliła patriotyczne uczucia i emocje. Potem wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik – Krzyż, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Pamiętajmy o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Pamiętajmy, że: „Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja….”