Pielgrzymka do sanktuariów na Białorusi – od 18 do 22 sierpnia 2014 r.

Podlaski Instytut Kultury Chrześcijańskiej – Patrymonium Fidei im. Jana Pawła II – zaprasza na Pielgrzymkę do sanktuariów na Białorusi w dniach od 18 do 22 sierpnia 2014 r. (5 dni).

Program Pielgrzymki:

  • Dzień I, 18.08.2014 r. (poniedziałek): Drohiczyn (wyjazd godz. 5:00) – Bielsk Podlaski – Białystok – Grodno (zwiedzanie miasta) – Trokiele – Narocz (kolacja i nocleg u ojców Karmelitów Bosych)
  • Dzień II, 18.08.2014 r. (wtorek): Narocz (śniadanie) – Budsław (najważniejsze Sanktuarium Maryjne na Białorusi) — Iwieniec (kościół i klasztor Bernardynów z poł. XVII w.) – Wsielub (Msza św. w kościele z poł. XVI w.) – Nowogródek (kolacja i nocleg u sióstr Nazaretanek)
  • Dzień III, 20.08.2014 r. (środa): Nowogródek (śniadanie, msza św. w Farze, Muzeum A. Mickiewicza, spacer po mieście) – Mir – Nieśwież (zwiedzanie miasta i pałacu Radziwiłłów) – Zaosie (dwór w miejscu urodzenia A. Mickiewicza) – Jezioro Świteź – Baranowicze (kolacja i nocleg u ojców Werbistów)
  • Dzień IV, 21.08.2014 r. (czwartek): Baranowicze (śniadanie) – Słonim (zwiedzanie miasta) – Synkowicze (cerkiew obronna z poł. XVI w.) – Żyrowice (monastyr z XVII w.) – Różana (ruiny pałacu Sapiehów) – Kosów Poleski – Mereczowszczyzna (miejsce urodzenia T. Kościuszki) – Łohiszyn (Msza św. w Poleskim Sanktuarium Maryjnym – Królowa Polesia) – Pińsk (kolacja i nocleg w Wyższym Seminarium Duchownym)
  • Dzień V, 22.08.2014 r. (piątek): Pińsk (śniadanie, msza św., zwiedzanie miasta, rejs po Pinie, obiad) – Janów Poleski (miejsce męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli) – Hruszowa (miejsce urodzenia Marii Rodziewiczówny) – Kobryń (zwiedzanie miasta) – Czarnawczyce (kościół z II poł. XVI w.) – Brześć – Drohiczyn – Bielsk Podlaski (ok. godz. 23:00)

Koszt Pielgrzymki wynosi 980 zł i obejmuje ubezpieczenie, wizę, przejazd, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje), noclegi, bilety wstępu do muzeów wraz z przewodnikami (Nowogródek, Zaosie, Mereczowszczyzna, Nieśwież), przewodników (Grodno, Pińsk), rejs po Pinie.

Opiekun duchowy: ks. prał. Zbigniew Niemyjski.

W związku z koniecznością wyrobienia wizy grupowej prosimy dokonywać wpłat do 31.07.2014 r.

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Podlaski Instytut Kultury Chrześcijańskiej – Patrymonium Fidei
14 8092 0001 0035 7045 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach o. Drohiczyn
Z dopiskiem „Sanktuaria na Białorusi”.

Osoba, która dokona wpłaty proszona jest o dostarczenie paszportu i aktualnego zdjęcia wraz z wypełnionym wnioskiem wizowym. Paszport powinien być ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres Patrymonium:
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

lub zbigniew.filipkowski1@wp.pl oraz telefonicznie: 501 986 600.

Wyjazd dnia 18.08.2014 r. z:

  • Drohiczyna o godz. 5.00
  • Bielska Podlaskiego o godz. 6:30
  • Białegostoku o godz. 7.30

ksAP/Drohiczyn