ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie 3 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań