Zapytanie ofertowe nr 1/2023

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzanie prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce w 3 obiektach.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2023 r. godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań