Złote Gody w Gminie Rudka

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.” Oliver Wendel Holmes

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

W niedzielę, 29 grudnia Mszą św. rozpoczęła się w Gminie Rudka uroczystość poświęcona Dostojnym Jubilatom, obchodzącym swoje 50 lecie pożycia małżeńskiego. Mszę św. odprawili ks. Proboszcz  Parafii w Rudce – Andrzej Kiersnowski oraz ks. Proboszcz Parafii w Niemyjach Nowych – Tadeusz Czyżak, wspólnie modląc się za pary, pochodzące z tych parafii. Podczas Mszy Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Tradycyjnie uroczystości obchodzone były w święto Świętej Rodziny.

Dalsze uroczystości odbywały się w świetlicy „Promyk Dnia”, gdzie wraz z Jubilatami udali się wszyscy zaproszeni goście. „Pół wieku wspólnego życia świadczy o miłości rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku   i zrozumieniu – o trwałości rodziny. To czas zwykłych, codziennych spraw a jednocześnie ważnych wydarzeń, czas przeżyć radosnych i smutnych, wyrzeczeń i kompromisów, które jeszcze bardziej umacniają więzi rodzinne i sprawiają, że żyje się lepiej” – takie słowa, między innymi, skierował do Jubilatów wójt Gminy Rudka – p. Andrzej Anusiewicz. Dziękując za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia odznaczył on pary w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Po części oficjalnej Jubilaci oraz goście mogli obejrzeć część artystyczną, przygotowaną przez pięciolatki pod kierunkiem p. Antoniny Koc i p. Izabeli Zapisek. W uroczystości wziął także udział Przewodniczący Rady Gminy – Pan Bogdan Kresso, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Krystyna Kamińska, którzy życzyli Dostojnym Jubilatom jeszcze wielu wspólnie przeżytych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, życzliwości ze strony najbliższych i tradycyjnych stu lat życia.

Po ceremonii kierownik USC zaprosiła na wspólny toast lampką wina i płonący tort weselny. Były również dyplomy gratulacyjne, kwiaty, wspólne zdjęcia, rozmowy i wspomnienia.