ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego podczas termomodernizacji 3 budynków.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 lipca 2023 r. godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Formularz-ofertowy.doc

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunkow

Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiazań