Imieninowe życzenia dla ks. proboszcza

Czcigodny Księże Proboszczu!

To wielkie szczęście obchodzić swoje Imieniny w uroczystość świętego Andrzeja. W blasku świętości patrona pragniemy czcigodnemu Księdzu Proboszczowi w imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian złożyć proste, ale sercem podyktowane życzenia.

Na początku zdrowia. Ono niesie pogodę, moc, uśmiech. Ono pozwala służyć długo i dobrze Temu, który dał nam życie i który nas potrzebuje.

Życzymy błogosławieństwa Chrystusowego, które daje moc. Niech ono przenika serce, otacza dobrem, miłością i ciepłem serc tych, z którymi się spotykasz. Naszych życzeń niech Pan wysłucha i nada im mocy.

A za każde dobro, za każdy uśmiech, życzliwość, za każdy gest dobrego, kochającego serca dziękujemy.

W skromnym darze ofiarujemy nasze modlitwy. Niech one spłacą dług wdzięczności. Niech spełnią to, co się nie zawsze da wyrazić w bogatym przecież słowie.

Na każdą chwilę życzymy wspólnie wielkiej radości!

Szczęść Boże!

Święto Niepodległości – 11 listopada 2015

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Ustawą z 23 kwietnia 1937 roku ogłoszono ten dzień Świętem Niepodległości.

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka, nauczyciele i uczniowie z Panią Dyrektor Haliną Leszczyńską na czele wzięli udział w Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudce, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Robert Figura. Po zakończonej Eucharystii i przemówieniu Wójta Gminy Rudka Pana Andrzeja Anusiewicza, młodzież ZSCKR w Rudce zaprezentowała część artystyczną, która zebranych w kościele wprowadziła w atmosferę zadumy i refleksji oraz wyzwoliła patriotyczne uczucia i emocje. Potem wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik – Krzyż, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Pamiętajmy o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Pamiętajmy, że: „Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja….”