Piknik Rodzinny, Rudka 2014

Kolejny raz w naszej miejscowości, staraniem wielu instytucji odbył się Rodzinny Piknik. Rozpoczął się on w niedzielne popołudnie 18 maja 2014 r. Połączył on w jedno trzy ważne dni: Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Organizatorami imprezy była grupa Leśne Echo Rudki uczestnicząca w projekcie Gramy w radę, damy radę. Grupa zaprosiła do współpracy partnerów, a były to: parafia, obie szkoły, urząd gminy, nadleśnictwo, klub seniora, biblioteka oraz GOPS. Dzień obfitował w wiele atrakcji dla tych małych i dużych. Wspólna zabawa i spędzony czas dał wiele radości wszystkim uczestnikom.