Wielki Piątek, Rudka 2014

W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie). Kościół zachęca do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego – Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia.

Wielki Czwartek, Rudka 2014

Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze – o naszych duszpasterzach,  katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów… Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus – wszechmocne i odwieczne Słowo – pozostał obecny na wieki.

Spotkanie z ks. Mieczysławem Rzepniewskim

Jeśli oprócz codziennych zajęć potrzebna jest człowiekowi strawa duchowa, to niewątpliwie może być nią poezja, bo: „Szczęśliwy naród, który ma poetę i w trudach swoich nie kroczy w milczeniu”. Te słowa Czesława Miłosza można odnieść do księdza – poety Mieczysława Józefa  Rzepniewskiego, bohatera wieczoru poetyckiego , który odbył się  9 kwietnia 2014 r. w Rudce. Spotkanie miało miejsce w porze wieczornej, w pięknej wiosennej scenerii, przy herbacie i ciastku. Ksiądz kanonik Mieczysław Rzepniewski jest proboszczem w parafii Klichy oraz członkiem Związku  Literatów Polskich. Przez wiele lat wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Jako poeta debiutował w 1992 roku tomikiem wierszy „ W labiryncie dróg Bożych”. Dotychczas wydał 28 tomików poezji. Jako literat ma w swoim dorobku także tłumaczenia trzech książek Michaela Quoista oraz cztery tomy rozważań i scenariuszy przedstawień. Jego twórczość, z racji posługi kapłańskiej, związana jest z Bogiem, Kościołem, życiem duszpasterskim oraz tym wszystkim, co łączy się z religią. Mimo tak bogatej tematycznie sfery, ksiądz Mieczysław nie stroni także od napisania czegoś z nutą tematyki świeckiej. Oczywiście zawsze w każdym jego wierszu jest miejsce dla najważniejszej sprawy – wiary. Wiersze ks. Rzepniewskiego mimo nurtu religijnego nie są zdominowane w całości tym tematem, co w dużej mierze pozytywnie wpływa na ich powszechną zrozumiałość i jasność. „W pielgrzymce wiary” to tytuł najnowszego tomiku poezji księdza. We wstępie do niego ksiądz biskup Antoni Dydycz napisał: „Ksiądz Profesor Mieczysław Rzepniewski nie zasypia, ani czasu, ani okoliczności, ani też szczególnych wydarzeń. Chce być na bieżąco. I dlatego po kilku miesiącach odpoczynku wyrusza w świat poetyckich skojarzeń, które mogą się zrodzić jedynie „W pielgrzymce wiary”. I taki właśnie tytuł nadał swojemu kolejnemu tomowi poezji. Ten tytuł ma źródło w Sakramencie Chrztu, ale tak konkretnie z myślą o naszych czasach, co zrodziło się pod wpływem Ojca św. Benedykta XVI, który ogłosił całemu Kościołowi Rok Wiary, od 11 października 2012 roku do 24 listopada 2013 roku”. Nasze spotkanie z księdzem Profesorem zatytułowaliśmy tak jak ostatni jego tomik – „W pielgrzymce wiary.” Wiersze prezentowali uczniowie . Nastrojowe tło muzyczne tworzył ks. Błażej Samociuk. Miedzy innymi zaprezentowano wiersze: „Matka”, „Modlitwa różańcowa”, „Wspomnienie Golgoty”. Po każdym przeczytanym wierszu, schola przygotowana przez s. Cecylię, śpiewała piosenkę związaną z tematyką tekstu. Ksiądz Mieczysław powiedział kilka zdań o sobie, podkreślając, że lubi spotkania z czytelnikami, podczas których jest przyjmowany bardzo życzliwie. Usłyszeliśmy również kilka wierszy w jego interpretacji. Na zakończenie spotkania ks. Mieczysław długo podpisywał tomiki swoich wierszy, prowadząc serdeczne rozmowy z uczestnikami spotkania i czytelnikami jego poezji. Na koniec były brawa i kwiaty oraz serdeczne podziękowania od p. dyrektor Haliny Leszczyńskiej i wójta gminy – p. Andrzeja Anusiewicza.