Ogłoszenia duszpasterskie 27.03.2022r.

1. Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa w I piątek miesiąca.

2. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP w I Sobota miesiąca.

3. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego z ul. Zakościelnej – 440 zł., z ul. 3-go Maja – 190 zł., z ul. Szkolnej -320 zł., z ul. Wola – 200 zł.

4. Bóg zapłać p. Wiesławowi Wagnerowi za pomoc w pracach przy parafii.

5. Bóg zapłać za ofiary na remonty Kościoła z ul. Szkolnej za I, II, III, IV – 1350 zł., z ul. Wola – II rata (III – IV) – 1000 zł.,

Intencje mszalne 27.03.2022r.

28.03.2022r.         PONIEDZIAŁEK                   

7.00 + Janina Półtorak (28 greg.)

7.20 + Aleksander Angielczyk

17.40 + Stanisław (14 r. śm.), Pelagia i Franciszek Łomińscy

18.00 + Adam Woroszył

29.03.2022r.          WTOREK    

7.00 + Janina Półtorak (29 greg.)

7.20 + Aleksander Angielczyk

17.40 O łaski i zdrowie w rodzinie Andrzeja i Anny i synów Konrada i Jakuba i błog. św. Mikołaja i Izydora w dobytku i gospodarstwie

18.00 + Helena (18 r. śm.) i Stanisław Malinowscy i zm. rodziców z obojga stron

30.03.2022r.          ŚRODA 

7.00 + Janina Półtorak (30 koniec greg.)

17.40 O Dary Ducha Świętego i zdrowie w pracy rodzinie Niemyjskich, Jerzego i Beaty i synów Patryka i Kamila

18.00 + Zofia i Stanisław Rudkowscy – zam. Marysia z rodziną

31.03.2022r.          CZWARTEK 

7.00 + Maria – Helena Borek (30 dz. śm.)

17.40 + Janusz Zgieć (30 dz. śm.)

18.00 + Zofia i Stanisław Rudkowscy – zam. Edyta z rodziną

01.04.2022r.       I   PIĄTEK        

7.00 + Łucja Warmijak (1 greg.)

17.00 Droga Krzyżowa

17.40 + Tadeusz Borek (55 r. śm.)

18.00 + Rafał Stankiewicz

02.04.2022r.       I   SOBOTA      

7.00 + Łucja Warmijak (2 greg.)

17.40 + Roman Gałązka (16 r. śm.), zm. z rodz. Rybackich, Piotrowskich i Woźniaków

18.00 + Janina Iwańczuk, zm. z rodz. Rudkowskich

03.04.2022r.          NIEDZIELA

8.30 + Łucja Warmijak (3 greg.)

10.00 + Bolesławę, Kazimierz, Jan Sopek, Pelagia i Franciszek Łomińscy

12.00 + Stanisław Żukowski i zm. rodziców Regina i Kazimierz 17.00 + Genowefa (22 r. śm.) i Jan (23 r. śm.) Mirończuk i zm. z rodz. Mirończuk i Twarowskich

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie 3 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań

Ogłoszenia duszpasterskie 20.03.2022r.

1. Dzień Misjonarzy Męczenników (24.03). Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie i poście za misje.

2. (25.03) 30 rocznica powstania w obecnym kształcie Diecezji Drohiczyńskiej na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25.03.1992r.

3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03), jednocześnie jest to Dzień Świętości Życia. Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym. Taca przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. Ze względu na uroczystość w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. Bóg zapłać za złożone ofiary na remonty Kościoła w Rudce z Olend – 1650 zł, z ul. Młynowej i Sportowej za I, II, III i IV – 600 zł. i ofiary z Olend na kwiaty do Grobu Pańskiego – 350 zł, z ul. Młynowej i Sportowej – 170 zł.

5. Zapowiedzi:

– Adam Pietruczuk, kawaler, zam. Szpaki, par. Wyszki i Monika Zabłocka, panna, zam. Rudka, par. tutejszej. Zapowiedź II.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii + Aleksandra Angielczyk z Lubieszcz. Wieczny odpoczynek….

Intencje mszalne 20.03.2022r.

21.03.2022r.         PONIEDZIAŁEK                   

7.00 + Janina Półtorak (21 greg.)

7.20 + Irena Winiarska (2 r. śm.)

17.40 + Maria, Aleksander, Mirosław Niemyjscy

18.00 + Józefę i Józef Tomaszewscy

22.03.2022r.          WTOREK    

7.00 + Janina Półtorak (22 greg.)

17.40 + Zofia i Stanisław Rudkowscy – zam. Grzegorz z rodziną

18.00 + Mateusz Koc – zam. Młodzież i wychowawcy z internatu

23.03.2022r.          ŚRODA 

7.00 + Janina Półtorak (23 greg.)

17.40 + Zofia i Stanisław Rudkowscy – zam. Piotr z rodziną

18.00 + Krystyna i Kazimierz Kowalczuk

24.03.2022r.          CZWARTEK 

7.00 + Janina Półtorak (24 greg.)

7.20 + Aleksander Angielczyk (7 dz. śm.)

18.00 W int. Łukasza w 30 r. ur. z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata

18.00 + Henryka Wasilewska

25.03.2022r.          PIĄTEK         UR. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

8.30 + Janina Półtorak (25 greg.)

10.00 + Mieczysław Fronc (22 r. śm.), zm. z rodz. Fronców i Kopciów

12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii Zdrójkowskiej z racji imienin

17.00 Droga Krzyżowa

17.40 + Jadwiga Mańkowska (2 r. śm.) i Wacław

26.03.2022r.          SOBOTA      

7.00 + Janina Półtorak (26 greg.)

7.20 + Zofia Iwańczuk, Bronisław, Mieczysław

17.40 + Halina Malinowska (3 r. śm.) i Albin

18.00 + Jadwiga Krajewska

27.03.2022r.          NIEDZIELA

8.30 + Janina Placek (7 r. śm.), Michał i Adela Krukowscy

10.00 + Maria Garbowska zd. Skowrońska

12.00 + Aleksandrę Budkiewicz, Zofia Nowak

17.00 + Janina Półtorak (27 greg.)