VII ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę

Dnia 26 kwietnia 2015 roku odbyła się VII ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę. Strażacy z naszej parafii odwiedzili Matkę Boską Częstochowską niosąc jej w darze swoje intencje, troski i modlitwy.

Dziękujemy uczestnikom za świadectwo, postawę i wzór do naśladowania. Mamy nadzieję, że za 5 lat również nie zabraknie chętnych, bo każdy z nas ma za co dziękować Matce Bożej.

Maturzyści na Jasnej Górze

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” Mt 5,8

Pod takim hasłem uczniowie kl. IV TA/TŻ i IV TR z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce wraz z maturzystami z innych szkół diecezji drohiczyńskiej wzięli udział w modlitewnym czuwaniu na Jasnej Górze.

Młodzież wybrała się na pielgrzymkę do Częstochowy w dn. 9-10 kwietnia 2015 r. pod opieką ks. Roberta Figury i wychowawców klas – p. Jarosława Bobel i p. Michała Warmijaka.

Uczniowie uczestniczyli we wszystkich etapach spotkania przygotowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Zwieńczeniem pielgrzymki była Eucharystia celebrowana o północy w Bazylice Jasnogórskiej przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa wraz księżmi katechetami.

Pielgrzymka na Jasną Górę była duchowym przygotowaniem uczniów do zbliżających się egzaminów maturalnych.

Niedziela Wielkanocna 2015

Jezus zwyciężył, to wykonało się! Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc!

Dobiegł końca okres Wielkiego Postu. Dziś Jezus Chrystus zmartwychwstał i zasiada po prawicy Boga Ojca. Radujmy się i weselmy, Alleluja!

Dziękujemy za wspólne przeżywanie zarówno Triduum Paschalnego jak i całego Wielkiego Postu. Dziękujemy za czynny udział w procesji rezurekcyjnej. Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam każdego dnia.

Wielka Sobota 2015

Wielka Sobota – dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Od godz. 8:00 adorowaliśmy Najświętszy Sakrament znajdujący się w Grobie Pańskim, przy którym czuwali ministranci, strażacy oraz parafianie.

W tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny i święci się wodę – symbol życia – używaną przy różnych uroczystościach w naszych domach. Przyniesione do kościoła koszyki ze święconką wypełnione były jajkami, chlebem, wędliną i innymi pokarmami, którymi podzielimy się przy Wielkanocnym śniadaniu. Pokarmy te symbolizują treść chrześcijaństwa:

  • Chleb – podstawowy pokarm, niezbędny do życia, przedstawia Ciało Chrystusa,
  • Jajko – dowód odradzającego się życia, symbol zwycięstwa nad śmiercią,
  • Sól – minerał życiodajny i konserwujący, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła,
  • Wędlina – zapewnia zdrowie i płodność,
  • Ser – symbol zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, stanowi gwarancję rozwoju stada zwierząt domowych,
  • Chrzan – był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy, zapewniał skuteczność współdziałając z innymi potrawami,
  • Ciasto – symbol umiejętności i doskonałości, ciastem jest zazwyczaj wielkanocna babka,
  • W koszyczku często znajduje się też cukrowy baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu swój udział mieli członkowie Domowego Kościoła. Modlitewne czuwanie w ich wykonaniu skłoniło do refleksji nad naszym codziennym postępowaniem.

Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczęła się przy ognisku. Tam kapłan pobłogosławił ogień, od którego zapalono Paschał. Płonący Paschał został wniesiony do pogrążonego w mroku kościoła, a po trzykrotnym odśpiewaniu „Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki” zapalono światło. Gest ten symbolizuje przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.

Następnie przeczytano 9 czytań przeplatanych śpiewem i modlitwami. Ostatnim czytaniem był fragment Ewangelii o pustym grobie.

Po odśpiewaniu litanii do wszystkich świętych poświęcono ogień i wodę, następnie kapłani udzielili Komunii Świętej. Uroczyste błogosławieństwo zakończyło obchody Wigilii Paschalnej.

Na podstawie: niezalezna.pl/Wielka-Sobota

Wielki Piątek 2015

Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym dniu milczą organy oraz dzwonki, nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii wg św. Jana, a po niej adoracja Krzyża, podczas której wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego.

Na podstawie: wikipedia/Wielki_Piątek