Pożegnanie ks. proboszcza Andrzeja Kiersnowskiego

Zmiany personalne w parafiach są ich nieodłącznym elementem, są czymś naturalnym. Do zmian powinniśmy się przyzwyczaić, w końcu biskupi dokonują takich zmian każdego lata. Mimo tego parafianie zawsze są zaskoczeni gdy zmiana dotyczy księży pracujących w ich parafii. Podobnie było w tym roku w naszej wspólnocie parafialnej.

Nie sposób wyrazić słowami smutek, jaki zagościł w naszych sercach w chwili gdy poznaliśmy decyzję biskupa w sprawie zmiany księża proboszcza w naszej parafii. Z woli Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa nasz dotychczasowy proboszcz, ks. Andrzej Kiersnowski, został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Rudka i przeszedł na emeryturę.

Czcigodny Księże Proboszczu, nasze serca są przepełnione smutkiem z powodu Twego odejścia. Parafia traci cudownego kapłana, a parafianie tracą przyjaciela i bratnią duszę. Jesteś dla nas wzorem do naśladowania, przykładem prawdziwego chrześcijanina, którego każdy z nas powinien naśladować na swojej drodze do świętości. Dziękujemy Ci czcigodny Księże Proboszczu za 7 lat Twej posługi kapłańskiej, za każde dobre słowo skierowane do nas i uśmiech, jakim nas darzyłeś każdego dnia. Niech Bóg Ci błogosławi na dasze lata Twego życia. Zapewniamy o nieustannej modlitwie z naszej strony. Szczęść Boże!

Drogi Księże Proboszczu!

Kiedy patrzymy wstecz na 7 lat Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię”. Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół, a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią w naszych sercach. Wystarczy chwila zadumy, by je ujrzeć. Nasz kościół i jego otoczenie urzekają przechodniów. Gdy zapada wieczór, mrok rozjaśnia blask wokół naszej świątyni. Płynący w dal dźwięk dzwonów przyzywa do kościoła, w którym dzięki Tobie mamy m.in. relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twej pracy, dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi. „Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrymi, to rzecz jeszcze szlachetniejsza.”

Czcigodny Księże, 7 lat Twojej posługi wśród nas dowiodło, że jesteś i dobrym kapłanem, i dobrym człowiekiem. Możesz być wzorem prawdziwej pobożności. Ty nigdy nie szczędzisz czasu na modlitwę. Ona wypełnia Twoje kapłańskie życie. Każdą Mszę Świętą sprawujesz w wielkim skupieniu i z należną czcią. Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar takiego kapłaństwa. Możemy Ci, Księże, ofiarować tylko modlitwę. Będziemy się modlić o zdrowie dla Ciebie i prosić Boga o to, by w dalszym ciągu błogosławił Twoją pracę, aby obficie owocowała.

Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże w dalszej posłudze kapłańskiej.