Nowy Biskup Drohiczyński

Nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestigno Migliore przekazał w południe 29.03.2014 r. wiadomość o nominacji dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Tadeusza Pikusa na ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. Zastąpi bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Cap., który tę funkcję pełnił od 20 czerwca 1994 r.

Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Siostry i Bracia w życiu konsekrowanym,
Ukochani Diecezjanie!

Z głębi serca pragnę dziękować Panu Bogu jako Najlepszemu Ojcu, że pod koniec tygodnia, w czasie którego radowaliśmy się wspomnieniem Zwiastowania Pańskiego, zapowiadającego przyjście na świat Odkupiciela, także i nasza Diecezja otrzymała radosną wieść.
Oto został powołany nowy Pasterz, a jest nim Ks. Prof. Tadeusz Pikus, dotychczasowy od lat 15 biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Nadejdzie stosowna chwila, aby w pełniejszym zakresie podzielić się Jego bogatym w prace ewangelizacyjne życiorysem. Dzisiaj zaś serdecznie witam Księdza Biskupa w imieniu całej Diecezji i własnym.

Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za pamięć i troskę o naszą diecezję.
Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Celestino Migliore za umacnianie więzi pomiędzy nami, a Stolicą Apostolską.
Dziękujemy Maryi – Matce Kościoła jako Patronce naszej Diecezji, że zgodziła się, aby ta ważna dla nas wieść dotarła w tygodniu jej Zwiastowania.

Księże Biskupie, Ukochany nasz Pasterzu, przybywaj jak najrychlej. Naszą modlitwą będziemy towarzyszyli tak w czasie podróży do Drohiczyna, jak i podczas pełnienia pasterskiej posługi. Czekamy z otwartymi sercami tak, jak to powinno mieć miejsce w Żywym Kościele Chrystusa.

Jednocześnie pragnę poinformować, że termin ingresu podamy natychmiast, jak tylko Nasz Nowy Pasterz nam to przekaże. A w jutrzejszą niedzielę, niedzielę Laetare – czyli Radości – odśpiewajmy we wszystkich kościołach Te Deum laudamus. I wszytskich Diecezjan serdecznie proszę – nie ustawajcie w modlitwach w intencji naszego Biskupa Tadeusza.

Oddany w Chrystusie
Antoni Pacyfik Dydycz
Biskup Senior