Dożynki diecezjalne, Miedzna 2014

Każdy z nas dziękuje za coś Bogu przy codziennej modlitwie. Jedni za szczęśliwą podróż, inni za współmałżonka, jeszcze inni za bezpiecznie wykonane prace. Dziś rolnicy z diecezji drohiczyńskiej dziękowali Bogu za tegoroczne plony. Uroczystość ta odbyła się w Miedznie. Udział w niej brały 74 parafie z całej diecezji.

Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. W wygłoszonej przez niego homilii mówił o znaczącej roli pracy rolnika, podkreślił znaczenie gospodarki i uprawy roli. Mówił również o tym, że pracę tą należy szanować, gdyż to właśnie ona dostarcza nam „chleba naszego powszedniego” każdego dnia.

Wśród zaproszonych gości obecny był m. in. pan Marek Sawicki, minister rolnictwa.

Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca wieńce dożynkowe z diecezji Drohiczyn.