Złote Gody w Gminie Rudka

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.” Oliver Wendel Holmes

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

W niedzielę, 29 grudnia Mszą św. rozpoczęła się w Gminie Rudka uroczystość poświęcona Dostojnym Jubilatom, obchodzącym swoje 50 lecie pożycia małżeńskiego. Mszę św. odprawili ks. Proboszcz  Parafii w Rudce – Andrzej Kiersnowski oraz ks. Proboszcz Parafii w Niemyjach Nowych – Tadeusz Czyżak, wspólnie modląc się za pary, pochodzące z tych parafii. Podczas Mszy Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Tradycyjnie uroczystości obchodzone były w święto Świętej Rodziny.

Dalsze uroczystości odbywały się w świetlicy „Promyk Dnia”, gdzie wraz z Jubilatami udali się wszyscy zaproszeni goście. „Pół wieku wspólnego życia świadczy o miłości rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku   i zrozumieniu – o trwałości rodziny. To czas zwykłych, codziennych spraw a jednocześnie ważnych wydarzeń, czas przeżyć radosnych i smutnych, wyrzeczeń i kompromisów, które jeszcze bardziej umacniają więzi rodzinne i sprawiają, że żyje się lepiej” – takie słowa, między innymi, skierował do Jubilatów wójt Gminy Rudka – p. Andrzej Anusiewicz. Dziękując za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia odznaczył on pary w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Po części oficjalnej Jubilaci oraz goście mogli obejrzeć część artystyczną, przygotowaną przez pięciolatki pod kierunkiem p. Antoniny Koc i p. Izabeli Zapisek. W uroczystości wziął także udział Przewodniczący Rady Gminy – Pan Bogdan Kresso, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Krystyna Kamińska, którzy życzyli Dostojnym Jubilatom jeszcze wielu wspólnie przeżytych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, życzliwości ze strony najbliższych i tradycyjnych stu lat życia.

Po ceremonii kierownik USC zaprosiła na wspólny toast lampką wina i płonący tort weselny. Były również dyplomy gratulacyjne, kwiaty, wspólne zdjęcia, rozmowy i wspomnienia.

Spotkanie opłatkowe w świetlicy Promyk Dnia

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku….”

Każdy, słysząc słowa tej piosenki, doskonale wie o jakim dniu śpiewają Czerwone Gitary. To dzień wyjątkowy, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, przełamać opłatkiem, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. Takim dniem była w tym roku niedziela 22 grudnia, kiedy w świetlicy Promyk Dnia zebrały się dzieci i młodzież  wraz z zaproszonymi gośćmi na Spotkaniu Opłatkowym.

Spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania gości. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas ks. Proboszcz Andrzej Kiersnowski, ks. Prefekt Błażej Samociuk, Wójt Gminy Rudka p. Andrzej Anusiewicz, Siostra Cecylia oraz p. Krystyna Gawrysiak.

Po wspólnej modlitwie i wysłuchaniu tekstu o narodzeniu Jezusa swoje słowa skierował do obecnych Pan Wójt, życząc aby świetlica w dalszym ciągu rozwijała się a dzieciaki miały wiele radości z jej korzystania. Pan wójt złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Po życzeniach ogólnych wszyscy dzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Kiedy wszyscy wyściskaliśmy się, jak to w rodzinie przystało, zasiedliśmy do stołu nakrytego białym obrusem, aby kosztować potrawy wigilijne. Wśród dźwięków kolęd rozmawialiśmy, wspominaliśmy i planowaliśmy. Kiedy rozchodziliśmy się do domów już tylko kilka godzin dzieliło nas od narodzenia Malusieńkiego.

Odnowienie figur św. apostołów Piotra i Pawła

Nasza świątynia parafialna doczekała się powrotu odnowionych figur św. apostołów Piotra i Pawła, a także antepedium przed mensą ołtarzową. Choć renowacja całego ołtarza poświęca wiele czasu cieszymy się, że staje się on co raz piękniejszy. Dziękujemy parafianom za pomoc i wsparcie, dzięki którym architektura i wystrój świątyni odzyskuje swój blask oraz wartość sakralną i historyczną.

Szlachetna Paczka 2013

Grupa Leśne Echo Rudki, biorąca udział w Projekcie „Gramy w Radę, damy radę”, w ciągu bieżącego roku szkolnego realizuje zadania obowiązkowe i dodatkowe. Jednym z grudniowych zadań było włączenie się w akcję Szlachetna Paczka. Chociaż  zadanie  było dodatkowe, wszyscy jednogłośnie postanowili, że je realizujemy. Spośród potrzebujących pomocy wybrano czteroosobową rodzinę, z dwojgiem małych dzieci.

Młodzież zachęcała do wsparcia akcji całe społeczeństwo, organizując spotkania informacyjne, rozwieszając plakaty. Odzew przeszedł od razu. Pracownicy wszystkich instytucji znajdujących się na terenie Rudki odpowiedzieli zbiórką pieniężną. Uczniowie Zespołu Szkół przynosili artykuły żywnościowe oraz środki czystości. Były też pieniądze od indywidualnych osób i parafii.

Paczka została dostarczona przez członków grupy Leśne Echo Rudki do wolontariusza, który dostarczył ją do rodziny. Radość i wdzięczność rodziny była ogromna. Grupa otrzymała Certyfikat a darczyńcy piękne wydrukowane gratulacje.

Leśne Echo Rudki serdecznie dziękują za pomoc w zorganizowaniu akcji i zapraszają do obejrzenia filmu z pakowania i przekazania paczki.