Ogłoszenia duszpasterskie 26.03.2023r.

1. Nabożeństwo ku czci Niepok. Serca NMP w I sobotę m-ca.

2. Niedziela Palmowa i błogosławieństwo palm (02.04).

3. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego z  ul. Wola – 200 zł., z ul. Brańskiej – 100 zł.

4. Bóg zapłać za ofiary na remonty Kościoła z ul. 3 – ego Maja – 500 zł i z ul. Brańskiej – 700 zł., za I, II, III, IV, (I i II rata).

5. Prosimy o zgłaszanie chorych do których udamy się, by mogli wyspowiadać się i przyjąć Komunię św. przed Świętami Wielkanocnymi.

6. Bóg zapłać panom z Józefina i Karpia, którzy w miniony piątek pracowali przy porządkowaniu działki przy cmentarzu. Było 3 panów.

7. W Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii.

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii zmarłych:

+ Jana Półtorak z Lubieszcz

+ Jadwigę Waszkiewicz z Rudki

Wieczny odpoczynek ….

Intencje mszalne 26.03.2023r.

    27.03.2023r.         PONIEDZIAŁEK     

7.00 + Henryk Zabłocki (27 greg.)

7.20

17.40 + Jadwiga (w kol. r. śm.), Maria, Aniela, Aleksander, Wacław Mańkowscy, Andrzej Korzeniewski

18.00 + Adela i Kazimierz Aronowicz

28.03.2023r.          WTOREK                   

7.00 + Henryk Zabłocki (28 greg.)

7.20 + Jan Półtorak (7 dz. śm.)

17.40 + Apolonia Sopek – zam. Józef Mańkowski z USA

18.00 + Adam Woroszył

29.03.2023r.          ŚRODA         

7.00 + Henryk Zabłocki (29 greg.)

7.20 + Jan Półtorak

17.40 + Stanisław, Franciszek i Pelagia Łomińscy

18.00 + Stanisław, Helena Malinowscy i zm. dziadków z obojga stron

30.03.2023r.          CZWARTEK  

7.00 + Henryk Zabłocki (30 koniec greg.)

7.20 + Jan Półtorak

17.40 + Wojciech Dominiuk – zam. Józef Mańkowski z USA

18.00 + Halina Malinowska (4 r. śm.), Albin

31.03.2023r.           PIĄTEK    

7.00 + Karol Zieleniewski

7.20 + Jadwiga Waszkiewicz (7 dz. śm.)

18.00 + Rafał Stankiewicz (5 r. śm.)

18.30 Droga Krzyżowa

01.04.2023r.           SOBOTA  

7.00 + Genowefa Kowalczuk (1 greg.)

17.40 + Tadeusz Borek

18.00 + Bolesławę Sopek, Kazimierz i Jan, Apolonia Sopek

02.04.2023r.          NIEDZIELA    PALMOWA   

8.30 + Franciszek i Bolesławę Sierockich i zm. rodziców z obojga stron

10.00 + Stanisław i zm. rodziców Regina i Kazimierz

12.00 Dziękczynna w 75 r. ur. Heleny Siemieńczuk z prośbą o potrzebne łaski dla Heleny, dzieci i wnuków

17.00 + Genowefa Kowalczuk (2 greg.)

Ogłoszenia duszpasterskie 19.03.2023r.

1. Dzień Misjonarzy Męczenników (24.03). Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie i poście za misje.

2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03), jednocześnie jest to Dzień Świętości Życia. Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym. Taca przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

3. 31. rocznica powstania w obecnym kształcie Diecezji Drohiczyńskiej – na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25.03.1992r.

4. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego z Józefina, p. Michalczuk – 100 zł., z Lubieszcz – 270 zł., z Olend – 240 zł., z ul. Szkolnej – 170 zł.

5. Bóg zapłać za ofiary na remonty Kościoła z Olend – I rata za 2023r. – 1550 zł., z ul. Szkolnej za I, II, III, IV – 1300 zł.

6. W przyszły piątek (24.03) od godz. 9.00 zapraszam mężczyzn z Karpia i Józefina na uprzątnięcie drzewa z działki na cmentarzu. Potrzebny będzie wóz z traktorem i piły spalinowe.

7. Bóg zapłać dzieciom, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podst. im. św. Jana Pawła II za kwiaty na ołtarz św. Józefa i modlitwy do św. Józefa w szkole.

8. Intencje.

Intencje mszalne 19.03.2023r.

20.03.2023r.         PONIEDZIAŁEK     

7.00 + Henryk Zabłocki (20 greg.)

7.20 + Józef i Regina, Józef i Barbara Półtorak

17.40 + Józefę Gawrysiak, zm. z rodz. Gawrysiak i Bobel

18.00 + Bolesławę, Franciszek i Edward

21.03.2023r.          WTOREK                   

7.00 + Henryk Zabłocki (21 greg.)

17.40 + Krystyna Rybacka

18.00 + Konstanty Gawrysiak, zm. dziadków Stefania i Konstanty Bobel

22.03.2023r.          ŚRODA         

7.00 + Henryk Zabłocki (22 greg.)

17.40 O pomyślną operację i zdrowie dla Tomka za wst. MB

18.00 + Krzysztof Bobel

23.03.2023r.          CZWARTEK  

7.00 + Henryk Zabłocki (23 greg.)

17.40 O uszanowanie godności i autorytetu św. Jana Pawła II, o opamiętanie

18.00 + Kazimierz i Krystyna Kowalczuk

24.03.2023r.           PIĄTEK    

7.00 + Henryk Zabłocki (24 greg.)

7.20 + Marek Woroszył

17.40 W int. p. Marii Zdrojkowskiej z racji imienin o Boże błog. i potrzebne łaski

18.00 + Sylwester Wojno

18.30 Droga Krzyżowa

25.03.2023r.           SOBOTA   UR. ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO 

8.30 + Henryk Zabłocki (25 greg.)

10.00 + Henrykę, Józef, Józefę, Stanisław i Anna Roguccy

12.00 + Teresa, Mirosław, Maria i Aleksander Niemyjscy

17.00 + Marek Woroszył (30 dz. pogrzebu) – zam. Matka chrzestna

26.03.2023r.          NIEDZIELA       

8.30 + Józefę, Władysław, Edward, Grażyna i Marta Jagiełło i zm. z rodz. Olszewskich

10.00 + Antoni i Maria Siewieńczuk

12.00 + Jolanta (w kol. r. śm.), Zofia i Stanisław Kulikowskich

17.00 + Henryk Zabłocki (26 greg.)

Ogłoszenia duszpasterskie 12.03.2023r.

1. Jutro (13.03) przypada 10 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka, którego niech Bóg zachowa na najdłuższe lata.

2. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od 17 do 19 marca. Rozpoczną się w piątek Mszą św. o godz. 18.00. W sobotę Msze św. o godz. 8.30, 10,00 – Koryciny, 12.00 i 17.00, a zakończą w niedzielę odpustem ku czci św. Józefa. Suma odpustowa o godz. 12.00. Poprowadzi je ks. Andrzej Witerski – Proboszcz ze Sterdyni. Ofiary złożone na tacę w niedzielę przeznaczone będą do dyspozycji ks. Rekolekcjonisty.

3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii + Krystynę Rybacką z Rudki. Wieczny odpoczynek….