Krajowe uroczystości wspomnienia św. Izydora Oracza (2018)

„Módl się i pracuj, a Bóg ci sam dopomoże.”
Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
Rudka – Białystok 05-06 maja 2018 r. 

Uroczystości ku czci św. Izydora Oracza rozpoczęła Msza Św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Profesora Doktora Habilitowanego Tadeusza Pikusa w której uczestniczyli znakomici goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Poseł RP Bernadeta Krynicka, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Konsul Republiki Bułgarii we Wrocławiu Jan Chorostkowski oraz wielu innych samorządowców na czele z Wójtem Gminy Rudka Andrzejem Anusiewiczem.

Podczas homilii Ks. Bp Tadeusz Pikus przybliżył postać świętego zwracając szczególną uwagę na umiejętne łączenie modlitwy i ciężkiej pracy przez co stawiał Św. Izydora jako wzór do naśladowania dla dzisiejszych rolników jak również dla nas wszystkich,  przypominając główną myśl słów które przyświecały oraz według których żył i postępował Święty Izydor Oracz, a mianowicie „Módl się i pracuj, a Bóg ci sam dopomoże.” Jak powiedział Pasterz: że na przykładzie patrona rolników, widać, że każda praca może dać człowiekowi dużo satysfakcji i być twórcza wtedy, kiedy jest wykonywana z miłością.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się do parku przy kościele, aby tam dokonać posadzenia dębu któremu nadano imię „Izydor”. Następnie wypuszczono dwa białe gołębie pokoju, po tym wystrzelono po kolei pięć armat i w ten sposób Łomżyńsko- Drohickie Bractwo Kurkowe uczciło w Rudce święto Izydora Oracza – patrona rolników. 

Po zakończeniu tej części uczestnicy udali się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce na dalszy przebieg uroczystości, w trakcie którego rolnikom z województwa podlaskiego i osobom związanym z branżą rolniczą zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Grawertony Marszałka Województwa Podlaskiego przyznane w uznaniu za zaangażowanie i czynny udział w pielęgnowaniu tradycji rolniczych oraz rozwój podlaskiego rolnictwa otrzymali: Ludwik Niewiński, Wojciech Niewiński, Genowefa Wyszkowska, Andrzej Jankowski, Stanisław Bachurek, Henryk Brzozowski, Andrzej Porzeziński, Szczepan Niemyjski i Waldemar Kosiński. W dalszej części spotkania głos zabrali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Jego Ekscelencja Ks. Bp. Tadeusz Pikus, Poseł RP – Bernadeta Krynicka, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku – Witold Karczewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce – Halina Leszczyńska.

W dalszej części uczestnicy obejrzeli i wysłuchali program artystyczny uczniów z ZSCKR w Rudce im. Krzysztofa Kluka przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Po skończonym programie Dyrektor ZSCKR w Rudce Halina Leszczyńska podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie na tę uroczystość, a Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku – Witold Karczewski zaprosił na dalsze uroczystości do Białegostoku, do parafii Ducha Świętego na niedzielę na godz. 13:30 podczas której w czasie Mszy Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, który wręczy Medale Świętego Izydora Oracza za Szczególne Zasługi w Rolnictwie. Medale Świętego Izydora Oracza otrzymają: Sławomir Łomotowski – Stara Łomża nad Narwią Daniel Oniśko – Turośń Dolna Stefan Ścieszka – Syców Roman Parzych – Zbójna Wiesław Wojciech Rojecki – Złotoria Helena Aleksiejczuk – Folwarki Małe Józef Piotr Kulikowski – Kalety Sosnowscy – czteropokoleniowa rodzina ze wsi Krukowszczyzna Maciej Bobel – Brańsk Piotr Karnasiewicz – Płociczno-Tartak Bogdan Mieczysław Zajkowski – Targonie Wielkie Tadeusz Dmochowski – Brulino Piwki Grzegorz Wiesławski – Zagórze Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Marek Komar – Poświętne Leonard Gregorek – Białystok. Patronatem Medialnym uroczystość objęła TVP Białystok, która również zrelacjonowała całe wydarzenie.