Wizyta ks. Michała Rzepniewskiego

W niedzielę 25 września 2016 r. do naszej parafii przybył ks. Mieczysław Rzepniewski – emeryt z Klich nasz poeta diecezjalny ze swoim nowymi tomikami poezji zatytułowanymi „Wędrówki za słowem”(ten tomik zawiera także Drogę Krzyżową pt. „Błogosławieni Miłosierni”), „Dojrzewanie czasu” oraz „Wyznania pielgrzyma” (ten tomik zawiera różaniec z nutami).

Koncert organowy

W dniu 21 września 2016 po wieczornej Eucharystii o godzinie 18:30 odbył się koncert organowy na naszych organach, które przeszły generalny remont.

Artysta Łukasz Olechno, który jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku w klasie organów. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziale Instrumentalno–Pedagogicznym w Białymstoku. W 2010 roku ukończył muzykę kościelną, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Laureat I miejsca w Konkursie Młodych Chórmistrzów 2010 w Białymstoku.

Pracę jako organista rozpoczynał w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokółce w 2003 roku, a od 2007 pełni funkcję organisty w parafii choroszczańskiej. Jest dyrygentem chóru parafialnego, męskiej scholi gregoriańskiej „Schola Gregoriana Sancti Dominici” oraz prowadzi chórek dziecięcy.

Jest współzałożycielem i członkiem zespołu wokalnego Cantamen, akompaniatorem i korepetytorem Chóru Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Od wielu lat współpracuje również z innymi chórami białostockimi. Od roku 2012 członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Wykonał następujące utwory:

  • Marc-Antoine Charpentier – Preludium z Te Deum laudamus
  • Tabulatura Jana z Lublina – Zaklolam sziją tharnem
  • Tabulatura Jana z Lublina – Rex – taniec królewski
  • Johann Sebastian Bach – Partita g–moll Sei gegrusset, Jesu gutig; chorał i dwie wariacje
  • Michał Ogiński – Polonez „Pożegnanie Ojczyzny”
  • Charles Gounod – Ave Maria
  • Bogurodzica – improwizacja organowa
  • Johann Sebastian Bach – Toccata d-moll

Dożynki diecezjalne w Prostyni

„Rok przeminął jakby tydzień
I dożynek nadszedł dzień.
W darze niesiem nasze zboże,
Zboże nasze, to nasz czyn”.

Helena Drosińska

Żniwa zakończone – zboże zwiezione, pola uprzątnięte. Wszystko się udało: żyto jak marzenie, pszenica pachnąca chlebem, oleisty rzepak, jęczmień, z którego powstanie pyszna kasza… To był dobry rok!

Tegoroczne Diecezjalne Dożynki odbyły się 10 września w Prostyni, w Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny. Organizatorami uroczystości byli: J.E. Ksiądz Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński, ks. kan. Ryszard Zalewski Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Prostyni oraz Wójt Gminy Małkinia Górna – p. Bożena Kordek. Przed Tron Łaski przybyli m.in.: p. Krzysztof Jurgiel – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Tadeusz Romańczuk – senator RP, p. Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Zbigniew Kamiński – starosta ostrowski, księża diecezji drohiczyńskiej i łomżyńskiej, przedstawiciele władz samorządowych z terenu diecezji drohiczyńskiej, poczty sztandarowe OSP i szkół z parafii Prostyń. Najważniejszymi gośćmi uroczystości byli jednak rolnicy z poszczególnych parafii diecezji drohiczyńskiej, którzy przybyli tu z wieńcami dożynkowymi. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Wówczas delegacje z wieńcami ustawiły się wokół bazyliki. Tu ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, senior prostyński odmówił wraz z pielgrzymami Koronkę do Trójcy Przenajświętszej. Następnie z bazyliki wyruszyła procesja liturgiczna i procesja z wieńcami dożynkowymi na rozległy plac parafialny, gdzie miała miejsce Dziękczynna Msza Święta. Przewodniczył jej J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus – pasterz Diecezji Drohiczyńskiej. Na początku liturgii starostowie dożynek – państwo Edyta i Łukasz Nasiłowscy rolnicy z Wólki Dolnej powitali księdza biskupa, prosząc o poświęcenie ziarna. W tym miejscu głos zabrała Wójt Gminy Małkinia Górna p. Bożena Kordek, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią rolnicy. Następnie odbyło się poświęcenie wszystkich wieńców dożynkowych. W homilii skierowanej do zebranych Ksiądz Biskup mówił o współpracy Boga z człowiekiem. Bóg daje siłę i wzrost, ale potrzebuje pomocy człowieka, Bóg błogosławi, a ziemia wydaje plon. Ta współpraca daje pokarm potrzebny w życiu doczesnym. Chleb jest owocem ziemi i dziełem prac ludzkich rąk. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił Swoją mocą chleb doczesny w pokarm wieczny. I ten cud dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej. Potrzebna jest zatem modlitwa za tych, którzy sieją i zbierają, ponieważ swoją pracą uczestniczą oni w życiu Boga. Na zakończenie biskup zacytował wiersz poety z Drohiczyna Lucjana Boruty „Podaj mi dłoń” mówiący o ciężkiej pracy na roli w nawiązaniu do cierpień Chrystusa na krzyżu.

Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Liwa oraz parafialny chór. Czynny udział brali także parafianie prostyńscy czytając lekcje, modlitwę wiernych i śpiewając psalm. W procesji z darami oprócz chleba i wina, przedstawiciele dekanatów przynieśli także puszki zakupione dla służby liturgicznej diecezji drohiczyńskiej. Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrał diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Antoni Sieczkiewicz. W kilku zdaniach podkreślił ważną rolę pracy rolnika. Przemowę do zebranych skierował też p. Krzysztof Jurgiel mówiąc o działaniach i planach kierowanego przez niego ministerstwa. Natomiast ks. kan. Ryszard Zalewski, proboszcz prostyński w ciepłych słowach podziękował wszystkich przybyłym, nie szczędząc wyrazów szacunku i serdeczności rolnikom, którzy swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszej ziemi. Następnie ks. bp Tadeusz Pikus przyznał Medale Zasługi (Benemerenti) Diecezji Drohiczyńskiej osobom świeckim szczególnie zaangażowanym w życie swojej parafii w dowód uznania za świadectwo chrześcijańskiego życia. Za to wyróżnienie w imieniu odznaczonych podziękował p. Kruszewski z Odlewni Dzwonów Braci Kruszewskich z Węgrowa. Obiecał wykonanie stukilogramowego dzwonu dla wskazanego przez księdza biskupa kościoła w diecezji. Zakończeniem prostyńskiego Dziękczynienia za Plony było poświęcenie chlebów, którymi podzielili się wszyscy uczestnicy Dożynek.

Zgodnie z tradycją podczas uroczystości wybierano najpiękniejszy wieniec. Tegorocznym laureatem konkursu został wieniec ze Skrzeszewa. Po zakończeniu liturgii i odśpiewaniu pieśni „Abyśmy byli jedno” odbył się koncert Gminnego Chóru Dziecięcego, działającego na terenie Gminy Małkinia Górna. Uczniowie zaprezentowali się przede wszystkim w repertuarze ludowym.

Dla gości parafianie prostyńscy przygotowali poczęstunek. W prace organizacyjne i gospodarcze włączyli się członkowie Oazy Rodzin, miejscowa Akcja Katolicka, harcerze z 14 drużyny Harcerskiej „Sokoły” oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 5001 ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Ewa Jakubik

Dożynki w Rudce – parafialne dziękczynienie za plony

Każdy z nas dziękuje za coś Bogu przy codziennej modlitwie. Jedni za szczęśliwą podróż, inni za współmałżonka, jeszcze inni za bezpiecznie wykonane prace.

W dniu dzisiejszym składaliśmy podziękowanie za tegoroczne plony podczas mszy św. dożynkowej. Dzięki pięknej i choć niełatwej pracy rolnika możemy cieszyć się chlebem, który jest obecny na naszych stołach każdego dnia.