Zapytanie ofertowe 1/2022 z dnia 24.03.2022 – poprawione

W związku zadanym pytaniem do zapytania ofertowego 1/2022 z dnia 24.03.2022, Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zapytania jest:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 49,82kWp w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce
  • montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 9,01kWp na plebanii parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce.
  • montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 39,895kWp w kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach. 

Zamawiający informuje, że w projekcie budowlanym „Termomodernizacja budynku kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,895kWp”  na stronach 18,19 i 20 są błędne zapisy. Projekt na wskazanych stronach opisuje błędną moc instalacji na 49,84kWp. Prawidłowa wartość to 39,895kWp.

Jednocześnie zamawiający potwierdza, że należy użyć modułów zgodnie z zapytaniem ofertowym – opis wymagań i parametrów technicznych. Zamawiający wymaga by użyć modułów o mocy minimalnej 390Wp. Ilość modułów należy tak dobrać by uzyskać wymaganą moc instalacji.

Zamawiający ze względu na ważny interes ekonomiczny zmienia zapis dotyczący wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej:

  • w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 49,82 kWp, a maksymalna na 50,00 kWp
  • na plebanii parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 9,01kWp
  • w kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 39,75kWp, a maksymalna na 40,00kWp

W związku z doprecyzowaniem zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.

Zapytanie-ofertowe-1-2022-popr-05-04-2022.docx

Zakres-zmian-z-dnia-05-04-2022.doc